Lees deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”, “Algemene voorwaarden”) zorgvuldig door voordat u de website https://www.funchaworld.com (de “Service”) gebruikt die door ons wordt beheerd.

Uw toegang tot en het gebruik van deze Service is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Service of deze gebruiken.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service stemt u ermee in gehouden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van de voorwaarden, mag u geen gebruik maken van de Service.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites van derden of naar services die geen eigendom zijn van of worden beheerd door ons.

Funcha! heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat Active Constructions niet verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn, direct of indirect, voor enige schade of verlies die veroorzaakt of waarvan wordt beweerd dat ze veroorzaakt zijn in verband met het gebruik van, of het vertrouwen op zulke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via zulke site of service.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht deze voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van materieel belang is, proberen we u dit minstens 30 dagen van tevoren te melden, voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële verandering inhoudt, zal naar eigen goeddunken worden bepaald.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op als u vragen over deze Voorwaarden heeft.

© 2023 Funcha B.V.
All rights reserved.