Als ondernemers nadenken over de aanleg van een touwparcours of een tree top adventure, is het verstandig om na te denken over veiligheid. Welke normen en systemen zijn er? Hoe vaak moet een park worden geïnspecteerd? We hebben alle aspecten in een korte samenvatting gezet.

Veiligheidsnormen

De soorten normen, veiligheidssystemen en leveranciers zijn van groot belang. Er is een Europese veiligheidsstandaard ontwikkeld voor hoogteparcoursen: de EN 15567. Hoogteparcoursen moet zijn gecertificeerd volgens deze norm en mogen niet in gebruik genomen worden voordat ze zijn gecertificeerd.

Om deelnemers veilig in een touwparcours of tree top adventure te laten klimmen, zijn er verschillende beveiligingssystemen beschikbaar. Er is eenvoudigweg geen ‘beste’ systeem. Dit alles hangt volledig af van de wensen en mogelijkheden van de eigenaar, omdat de keuze voor een systeem gevolgen kan hebben voor de noodzakelijke begeleiding in een park. Er zijn drie soorten veiligheidssystemen:

– Zelf zekeren: deelnemers kunnen zich losmaken van de lifeline

– Doorlopend veiligheidssysteem: deelnemers kunnen zichzelf niet losmaken

– Collectief veiligheidssysteem: een nieuwe methode waarbij omringende netten dienen als veiligheidssysteem

Net Adventures

Sinds 2015 zijn we bij Active Constructions net adventures aan het ontwikkelen, dat zijn netparcoursen waar gezinnen in kunnen spelen. Mensen kunnen springen in grote bounce netten, door de Tunnelnetglijbaan glijden of de boomhutbaan beklimmen. Bij deze adventures functioneren de netten als veiligheidssysteem: als deelnemers vallen, wordt hun val door de netten gebroken. Dit biedt het grote voordeel van een laag toezichtniveau waarbij de adventures een hogere capaciteit hebben dan hoogteparcoursen of tree top adventures.

Voordat een park is voltooid, moet er een inaugurele inspectie gedaan worden door een type A-inspecteur die geaccrediteerd is. Een dergelijke inspectie bevat een visuele inspectie, functionele test en inspectie van de ontwerpberekeningen. Er zijn ook dagelijkse inspecties die moeten worden uitgevoerd door de medewerkers van het park. Een periodieke inspectie gebeurt meestal elke 1-3 maanden en is uitgebreider dan de dagelijkse inspecties. Ten slotte moet een jaarlijkse inspectie worden uitgevoerd die ook moet worden uitgevoerd door een geaccrediteerde persoon (type A-, B-, C-inspecteur). De resultaten van de inspecties kunnen leiden tot onderhoud dat nodig is op basis van de inspectie. Op deze manier is de veiligheid van het park gegarandeerd.

Dus..

Houd rekening met de veiligheidsaspecten bij een investering in een hoogteparcours, tree top adventure of net adventure. Probeer informatie te verzamelen met betrekking tot de verschillende normen en systemen. Houd ook rekening met de inspecties en het onderhoud. Een collectief veiligheidssysteem kan veel voordelen bieden met betrekking tot personeelskosten, omzet en uiteindelijk uw succesvolle exploitatie. Ook kunnen de net adventures gezinnen een unieke, actieve en leuke ervaring bieden.

Wilt u meer informatie over de veiligheid van touwparcoursen, tree top adventures en net adventures? Kijk naar al onze adventures.